Eneco Bio Golden Raand startklaar

GroningenSeaportsLuchtfotoEneco

De Eneco Bio Golden Raand installatie is nagenoeg volledig mechanisch gereed. Verschillende deelsystemen zijn succesvol getest, staan bedrijfsklaar of zijn reeds in bedrijf ten behoeve van het testen van andere deelsystemen. Enkele belangrijke tests staan nog op het programma, waaronder het opstarten van het koelwater systeem. Ook de biomassa opslag en transportsystemen worden naar verwachting deze maand nog in gebruik genomen worden.

Wanneer deze systemen operationeel zijn kan er voor het eerst stoom naar de turbine worden geleid, en zal ook de verbinding met Tennet worden getest (synchronisatie). Als alles zonder grote problemen verloopt zal ook spoedig overgegaan worden op het verbranden van biomassa, waardoor de biomassa logistiek vol op “stoom” zal moeten komen!

Stoomblazen
Enkele belangrijkste stappen zijn genomen, zoals het “refractory drying” waarbij de vuurvaste bekleding van de ketel wordt uitgehard. Momenteel wordt in de ketel stoom geproduceerd ten behoeve van het zogenaamde stoomblazen. Dit is een procedure waarbij periodiek hoge druk stoom afgeblazen wordt naar de atmosfeer, met als doel om verontreinigingen uit het leidingstelsel te blazen. Voor de omgeving zal dit duidelijk zichtbaar zijn. Ten behoeve van deze processen is de centrale inmiddels al volcontinu bezet in de (nog provisorische) controle kamer.

Bijgaande foto geeft een duidelijk overzicht van de hele installatie, die op een gebied van ca. 6 ha is gerealiseerd. Goed zichtbaar zijn de koelwater inlaat en –uitlaat constructies in het Zeehavenkanaal dat de haven van Delfzijl verbindt met de Waddenzee. Op de voorgrond bevinden zich de biomassa ontvangst en opslagfaciliteiten, met de lange conveyors naar het boilergebouw. Op de achtergrond is de installatie van onze buren Aldel zichtbaar, met de kenmerkende grote opslagsilo en de lange elektrolyse hallen waar massief aluminium wordt geproduceerd.

Meer… Groningen Seaport