EUKOR duurzaamste rederij van 2011 in Rotterdam

EUKOR was 2011 de duurzaamste rederij van de Rotterdam. De Zuid-Koreaanse rederij van autoschepen heeft zes ‘car carriers’ staan in de ‘Duurzame Top 25’ van zeeschepen die vorig jaar in de Rotterdamse haven arriveerden (zie bijlage). Daaronder bevond zich ook de Morning Star, het schip dat de ranglijst aanvoert.

Tiedo Vellinga – manager Havenbedrijf, specialist in duurzame scheepvaart en hoogleraar aan de TU Delft – feliciteerde een delegatie van EUKOR op donderdagmorgen 9 februari. Dat gebeurde op de Morning Lena die lag aangemeerd bij Broekman Car Handling in de Rotterdamse haven. “Het Havenbedrijf geeft alle schepen uit de Top 25 een korting van circa 5 % op hun havengeld. Ik verwacht in 2012 dat het Havenbedrijf nog veel meer duurzame scheepvaart gaat belonen. Niet alleen vanwege de scheepvaart zelf maar ook omdat de maatstaf – de Environmental Ship Index – aanzienlijk is versimpeld en omdat de zwavelnorm daarin is geïnternationaliseerd.”

Environmental Ship Index (ESI)
In 2010 introduceerde het World Port Climate Initiative de Environmental Ship Index (ESI) in Londen. De ESI is ontworpen door de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2. Havens en andere nautische dienstverleners over de hele wereld kunnen de index gebruiken om schepen te belonen en zodoende duurzaam gedrag in de scheepvaart te stimuleren. Inmiddels hebben elf havens aan de index een beloning verbonden. Dat zijn naast de initiatiefnemers Kiel, Oslo, Zeebrugge, Civitavecchia en Groningen. Per 1 januari 2012 telt de ESI 570 zeeschepen. Al die schepen presteren beter dan de wettelijke norm.

ESI Aantrekkelijker
Dit jaar heeft het World Port Climate Initiative laten weten dat de Europese zwavellimiet van 0,1% voor brandstoffen is vervangen door de internationale limiet van 0,5%. Meer schepen komen zodoende in aanmerking voor de kortingen die zeehavens hebben gekoppeld aan de ESI. In internationaal verband wordt de index nu ook aantrekkelijker voor niet-Europese havens. Daarnaast is het systeem versimpeld. Men gaat nu alleen nog maar uit van de brandstoffen diesel en stookolie. In eerste instantie werd het onderscheid gemaakt tussen de diverse wateren waar het schip de brandstof zou gebruiken; de kust, de oceaan of de haven.

Beloning Havenbedrijf
Het Havenbedrijf keerde aan ESI-schepen die 31 of meer punten scoren een bonus uit van ongeveer vijf procent van het door hen betaalde havengeld. In 2011 kwam in eerste instantie alleen de ‘Morning Carol’ in aanmerking voor de Rotterdamse korting.

De magere score paste niet in het beleid van het Havenbedrijf dat juist duurzame scheepvaart wil stimuleren. Daarom besloot men de ‘incentive’ uit te keren aan de 25 hoogst scorende schepen die Rotterdam in 2011 hebben aangedaan. Het Havenbedrijf keerde zodoende toch nog € 53.000,- uit. Het verwacht in 2012 aanzienlijk meer geld te investeren in duurzame scheepvaart.

Meer… Port of Rotterdam