Europa investeert ruim 74 miljoen in Albertkanaal

nv De Scheepvaart is opgetogen met de beslissing van de Europese Commissie om in het kader van de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk ruim 74 miljoen euro Europese subsidie toe te kennen aan de opwaardering van het Albertkanaal. Europa erkent hiermee de rol van de binnenvaart in het kader van een vlotte mobiliteit en steunt daarbij het Vlaamse beleid voor de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk.

Vlaanderen kiest er resoluut voor om het aandeel van het vervoer te water in het goederentransport te verhogen. Investeren in de uitbouw en de optimalisatie van het waterwegennet is één van de uitdagingen en vereisten. Het Albertkanaal is een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen en motor voor de economie in de regio.

Opwaardering van het Albertkanaal
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert nv De Scheepvaart dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.
De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije vaarhoogte van 9,10 m zal het mogelijk maken om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien zal ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal betere kansen krijgen. Momenteel zijn er al 28 bruggen op hoogte. Er resten er nog 33 te verhogen.
Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

Beide projecten zijn sinds een aantal jaren in volle uitvoering en nv De Scheepvaart streeft naar de voltooiing tegen 2020.
Europa kende thans, op basis van de subsidieaanvraag van nv De Scheepvaart, ruim 74 miljoen euro Europese subsidie toe voor de verdere uitvoering van beide projecten.

“De Europese Commissie waardeerde de aanvraag voor het Albertkanaal-project bijzonder hoog. Europa erkent met deze beslissing het grote belang van het Albertkanaal binnen het Europese transportnetwerk,” reageren voorzitter Frieda Brepoels en gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts uitermate verheugd. “Met de toekenning van de Europese subsidie wordt de ambitie van nv De Scheepvaart om de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het Albertkanaal in het Antwerpse tegen 2020 te voltooien kracht bij gezet. De alsmaar groeiende mobiliteitsproblematiek op onze wegen noodzaakt Vlaanderen om voluit in te zetten op alternatieven voor het wegvervoer. Het is dan ook meer dan ooit zaak om voluit de kaart van de binnenvaart te trekken. De versnelde realisatie van de Albertkanaalwerken kunnen hiertoe in belangrijke mate bijdragen.”

Innovatie in de binnenvaart Europa kende ook subsidie toe aan twee Vlaamse projecten inzake innovatie in de binnenvaart.

De verdere uitbouw van River Information Services ontvang 2,17 miljoen Europese steun. Het Vlaamse binnenvaartinformatiesysteem wil met extra ontwikkelingen de veiligheid en dienstverlening op de Vlaamse waterwegen verder vorm geven.

Ook het project Watertruck+ ontvangt 11,5 miljoen euro steun. Watertruck is een innovatief transportsysteem om binnenvaart via kleinere waterwegen te stimuleren door het inzetten van kleine duweenheden.

Meer… nv De Scheepvaart