Eveline Otten over het Klimaat en Energie Akkoord tijdens NSO 2018

Op 7 juni 2018 vindt North Sea Offshore 2018 plaats in Den Helder. Tijdens het middagprogramma delen experts hun inzichten met over actuele thema’s op en rond de Noordzee, zo ook Eveline Otten, zij spreekt namens de transitie coalitie.

Otten zal ingaan op de opzet en doelstelling van het Klimaat en Energie Akkoord. Zij vertelt: “Om de doelstellingen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2C heeft de Nederlandse regering tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030, vergeleken met die van 1990, met 49% te verminderen en in 2050 zelfs tot nagenoeg nul te reduceren. Om deze ambitie vorm te geven wordt er momenteel druk gewerkt aan de totstandkoming van het Klimaat- en Energie Akkoord (KEA) om hierin maatregelen overeen te komen die tot deze doelstelling moeten leiden.”

Het middagprogramma duurt van 13:30 tot 15.30 uur. Naast de presentatie van Otten zullen ook twee andere onderwerpen aan bod komen, te weten; “De Noordzee als transitieversneller voor Nederland”, gepresenteerd door René Peters, Director Gas Technology van TNO Energy en de middag wordt afgesloten met een update over decommissioning op de Noordzee. Na afloop kunnen deelnemers netwerken tijdens de aansluitende borrel.

Bedrijfsbezoeken 
Het is mogelijk om deel te nemen aan bedrijfsbezoeken die onder andere verzorgd worden door Den Helder Airport samen met CHC Helicopters, NNOW over het Europees project Inn2POWER en Teamwork Technology over Symphony systeem voor golfenergie tijdens het ochtendprogramma.

Aanmelden
Deelnemen is nog mogelijk, aanmelden kan via www.northseaoffshore.com.  Hier staat ook een overzicht van alle mogelijkheden tijdens het ochtend- en middagprogramma. Deelname is kosteloos.