EVO: ‘betrek Amsterdam bij de containeroverslag’

Rotterdam – Vervoersorganisatie EVO (30.000 verladers) wil dat Rotterdam de hulp van de Amsterdamse haven inroept om te voorkomen dat in de Maasstad verschuivingen plaatsvinden in de afvoer van containers per binnenvaartschip naar het snellere vrachtwagenvervoer.

Bron: Rotterdams Dagblad, 23-07-2004;