Exacte windmeting in haven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met TU Eindhoven een methode ontwikkeld om vanaf één meetpunt op de Noorderpier de exacte windsnelheid op een willekeurige plaats in het westelijk havengebied te be palen. Onderzoek wees uit dat de wind in dat gebied zeer verschillend van aard kan zijn maar ook dat er verband bestaat. Het is voor het eerst dat het volledige windveld van een grote haven zo in detail is onderzocht en vastgelegd.

Om de wind te voorspellen gebruikt het KNMI rekenmodellen van vakken van elf bij elf kilometer. De voorspellingen worden binnenkort aanzienlijk nauwkeuriger maar is nog niet vergelijkbaar met de nieuwe rekenmethode van het Havenbedrijf. Die bepaalt de wind voor een oppervlak van vijftien bij vijftien meter. Dat is belangrijk voor efficiënte verkeersbegeleiding. Het Havenbedrijf streeft er naar om de verblijftijd van schepen in de haven zo kort mogelijk te houden. Wind speelt een belangrijke rol bij het toelatingsbeleid. Containerschepen bijvoorbeeld worden steeds groter en hebben volgeladen een windoppervlak van wel drie voetbalvelden.

Noorderpier
Begin 2011 heeft het onderzoeksteam gedurende vier maanden op negen verschillende punten de wind continue vastgelegd. Die bleek van punt tot punt zeer verschillend. Het onderzoek maakte tevens duidelijk dat er een relatie bestaat tussen de diverse windcondities van de windmeting op de Noorderpier en die van de andere meetpunten in de havenbekkens. Een halfjaar rekenen door een cluster met 144 processoren van 8 GHz met een geheugen van meerdere honderden Gbyte levert een winddatabank op waarmee het Havenbedrijf de actuele windmetingen bij Hoek van Holland met behulp van een applicatie direct kan omzetten naar de windsnelheid en windrichting in elk punt van het westelijke havengebied.

Momenteel werkt TU Eindhoven ook aan computersimulaties om de invloed van de scheepvaart op de wind te bepalen. De invloed van een groot schip kan namelijk aanzienlijk zijn. Ook die gegevens worden nog verwerkt in het model. Naar verwachting loopt het volledige onderzoek tot eind 2012. Daarna worden de nieuwe gegevens opgenomen in het toelatingsbeleid van het Havenbedrijf.

Woensdagavond 7 maart besteedt het populair wetenschappelijk programma Labyrint van de VPRO op Nederland 2 om 20.30 uur aandacht aan deze nieuwe manier van wind voorspellen in de Rotterdamse haven.

Meer… Port of Rotterdam