Extra geld waterclubs Willemstad

Er is méér geld nodig om het nieuwe maritieme gebouw bij het Havenfront in Willemstad te realiseren. Trok de gemeenteraad van Moerdijk een half jaar geleden nog de harde grens van zes ton voor het bedrag dat de gemeente Moerdijk zou moeten investeren, nu stellen burgemeester en wethouders voor om dat te verhogen naar acht ton.

Bron: BN/de Stem, 07-04-2007;