Feest bij ‘koninklijke’ scheepswerf

Een kleine duizend mensen vierden zaterdag een groot feest bij scheepswerf De Vries in Makkum. Het feit dat de werf vorig jaar september ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan het predicaat ‘koninklijk’ heeft gekregen werd aangegrepen om in Makkum een werffeest te houden.

Bron: Leeuwarder Courant, 27-08-2007;