Feestelijke start Maritieme Academie Holland

HavenNovacollege

Woensdag 16 oktober vierden vertegenwoordigers van zes onderwijsinstellingen en van vooraanstaande scheepvaart- en havenbedrijven in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de officiële start van de Maritieme Academie Holland. Een nieuw en sterk samenwerkingsverband voor het scheepvaartonderwijs. 

De samenwerking beslaat de volle breedte van het maritiem technisch en maritiem nautisch onderwijs voor een nog betere doorlopende leerlijn vmbo, mbo en hbo. De Maritieme Academie Holland wil flink investeren in innovatieve voorzieningen en wil de krachten bundelen om jongeren te interesseren voor één van de vele maritieme opleidingen. De afstemming van trainingsprogramma’s, specialisaties, gezamenlijke ontwikkeling van materialen, investeringen en het gebruik van elkaars voorzieningen heeft een hoge prioriteit.

De volgende onderwijsinstellingen maken deel uit van de Maritieme Academie Holland:
Dunamare Onderwijsgroep: Maritiem College Velsen en Maritieme Academie Harlingen
ROC Nova College Maritiem in IJmuiden en Harlingen
ROC Noorderpoort: Zeevaart in Delfzijl (vm zeevaartschool Abel Tasman)
ROC Friese Poort afdeling Maritieme Techniek in Sneek
Hogeschool van Amsterdam Zeevaart
NHL hogeschool: Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling en Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde in Leeuwarden

Meer… ROC Nova College