Fugro ziet omzet toenemen en handhaaft winstverwachting

Fugro verwacht over geheel 2010 een omzet te kunnen realiseren van ruim EUR 2,2 miljard (2009: EUR 2,05
miljard). De nettowinst zal, afgezien van onvoorziene omstandigheden, naar verwachting uitkomen op
circa EUR 260 miljoen (2009: EUR 263,4 miljoen).

Voorgaande resulteert in een nettowinstmarge van circa 11,8% (2009:12,8%).
Het positieve effect van koersverschillen op de omzetontwikkeling wordt voor het gehele jaar ingeschat op zo’n 4%.

De omzet over het eerste halfjaar van 2010 was nagenoeg gelijk aan de omzet in het eerste halfjaar 2009.
Derhalve resulteert bovenstaande omzetverwachting in een omzettoename van zo’n 15% in de tweede helft van het jaar ten opzichte van het tweede halfjaar 2009. De omzettoename is van toepassing op alle drie divisies.

Gang van zaken
Het Macondo olielek in de Golf van Mexico is inmiddels gedicht en de olieprijs beweegt zich op een niveau van
rond USD 80 per vat. Op basis hiervan lijkt de olie- en gasindustrie de investeringen in de ontwikkelingen van
nieuwe velden weer op te gaan voeren. Naar verwachting zullen deze wereldwijd in 2010 met zo’n 12% toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar en in 2011 nog verder toenemen.

De vraag naar geotechnische en survey diensten voor het ontwikkelen van nieuwe velden lijkt aan te trekken. Gezien de projectfasering zal dit voor het aan de installatiefase gerelateerd werk zoals ROV-diensten, echter eerst in de loop van volgend jaar merkbaar zijn.

Er is een goede vraag naar seismisch onderzoek op zee, maar dit leidt voor contractwerk in dit segment nog niet tot prijsherstel doordat spelers prioriteit blijven geven aan het opbouwen van werkvoorraad door middel van lage prijzen. Wel is er een goede vraag naar zogenaamde multi-client gegevens waarbij de prijsgevoeligheid een minder grote rol speelt.

Met het in de vaart brengen van het seismische schip de Geo Coral werd eind augustus Fugro’s meerjarenplan om een seismische 3D “state of the art” vloot op te bouwen voltooid. In het licht van een toenemende belangstelling voor multi-client 3D projecten werd eind 2009 een aanvang gemaakt om met de nieuwe beschikbare capaciteit een 3D gegevensbestand op te bouwen, dit naast het reeds bestaande 2D gegevensbestand. In de loop van dit jaar zijn de eerste 3D multi-client projecten voltooid. De boekwaarde van het databestand aan het begin van het jaar was EUR 81 miljoen en is per eind oktober opgelopen tot circa EUR 180 miljoen. Deze bestanden worden periodiek gewaardeerd op de geschatte resterende verkoopwaarde met een in gelijke mate jaarlijks aflopende maximum boekwaarde per project, waarbij de boekwaarde voor 3D projecten uiterlijk binnen vijf jaar naar nul wordt teruggebracht. Dit is een marktconforme waardering voor deze 3D databestanden. Voor 2D seismische gegevens en andere databestanden is de voornoemde afwaarderingtermijn maximaal drie jaar.

De toename in de aan infrastructuur op het land gerelateerde diensten heeft zich ook in het tweede halfjaar
voortgezet, met name in het Verre Oosten en in de Verenigde Staten.

De werkzaamheden voor windmolenparken op zee zetten zich gestaag voort.
De vraag naar andere specialistische diensten, zoals geofysisch onderzoek vanuit de lucht en geologische studies toont herstel.

De werkvoorraad die in het begin van het jaar opliep, heeft zich in de laatste maanden gestabiliseerd op het niveau van medio 2010 en bedraagt een equivalent van circa acht maanden omzet.

Financiële positie
De gezonde financiële positie blijft op peil met een eigen vermogen van ongeveer EUR 1,4 miljard en een
rentedragend vreemd vermogen van circa EUR 840 miljoen. Het rentedragend vreemd vermogen is toegenomen door onder andere de investering in de 3D databestanden. De gearing bedraagt 60%.

De kasstroom en beschikbaar gestelde bankfaciliteiten zijn ruimschoots voldoende om geplande investeringen en mogelijke overnames te financieren. De bestaande faciliteiten voor de langetermijnfinanciering hebben een looptijd
tot april 2012 en bedragen momenteel EUR 500 miljoen.

Fugro zal op donderdag 10 maart 2011 de definitieve jaarcijfers over het gehele jaar 2010 publiceren.

Bron: Fugro, 18-11-2010;