Gedeeltelijke stremming brug Burgum

Provincie Fryslân voert in opdracht van Rijkswaterstaat gedurende meerdere weken in juni en juli werkzaamheden uit in verband met de bouw van een nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal bij Burgum. In die periode worden onder andere pijlers voor de nieuwe brug en remmingswerken aangelegd. Door deze werkzaamheden is de bestaande brug bij Burgum op verschillende momenten gedeeltelijk gestremd voor de scheepvaart. De nieuwe brug is nodig om een vlotte en veilige doorstroming over het water en de weg te kunnen blijven garanderen.

Stremming beweegbaar deel
Het beweegbare deel van de brug is gestremd voor scheepvaart op de volgende momenten:
–           Zondag 14 juni, van 07:00 tot 16:00 uur;
–           Maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni, dagelijks van 07:00 uur tot 16:00 uur;
–           Maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni, dagelijks van 07:00 tot 16:00 uur;
–           Zaterdag 27 juni, van 07:00 uur tot 16:00 uur.

Recreatieschepen die hoger zijn dan 7 meter kunnen met gestreken mast onder het vaste deel van de brug doorvaren. Omvaren is mogelijk via de staande mast route.

Stremming vast deel
Het vaste deel van de brug is gestremd voor scheepvaart op de volgende momenten:
–           Maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli, dagelijks van 07:00 uur tot 16:00 uur;
–           Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli, dagelijks van 07:00 tot 16:00 uur;
–           Maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli, dagelijks van 07:00 tot 16:00 uur;

Alle scheepvaart dient gebruik te maken van het beweegbare deel van de brug.

Verbetering hoofdvaarweg
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Daardoor moeten grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder meer om klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.