Geheimzinnigheid rond sloopwerf Harlingen

In de Leeuwarder Courant stond onlangs een paginagroot artikel over de plannen van de bouw van een sloopwerf in Harlingen. Kern van het interview met Tom Peter Blankensteijn, directeur van Sea2Cradle in Rotterdam, een organisatie die overheden, werven en reders richting groene sloopwerven begeleidt is dat er teveel onduidelijkheid is rondom het project.

‘Als dit mijn project zou zijn, zou ik zo snel mogelijk met alle partijen om tafel gaan zitten en opening van zaken geven. Er is nu teveel onduidelijkheid. Op welke scheepsgrootte gaan ze zich richten? Gaan ze ontmantelen op het land, of in een dok? Welke maatregelen nemen ze om te voorkomen dat er ok maar een druk olie in de Waddenzee terechtkomt?’ Vanuit zijn eigen bedrijf is hij ervan overtuigd dat het wel mogelijk is om schoon en gecontroleerd te slopen.

Meer… Waddenvereniging