Geluid, trillingen en voortstuwing

In mei en juni 2005 organiseert Holland Marine Equipment een drietal scheepsbouwtechnische workshops. Samen met TU Delft en Wärtsilä Propulsion Netherlands BV worden op 11 en 12 mei en 22 en 23 juni twee modules verzorgd van de workshop ‘Marine Propulsion’. Tussendoor vindt op 25 en 26 mei voor de derde maal de workshop ‘Sound and Vibration on Board’ plaats, een samenwerking met MARIN en TNO.

De workshop ‘Marine Propulsion’ bestaat uit een viertal modules, die ieder onafhankelijk van elkaar zijn te volgen. De eerste twee zijn reeds uitgevoerd in maart en april 2005. Deze eerste twee sessies werden goed gewaardeerd door de deelnemers. De derde module in de serie, ‘Marine Propulsors: Characteristics’, behandelt op 11 en 12 mei de specifieke karakteristieken van voortstuwers, zoals vaste en verstelbare schroeven, jet aandrijving, en azimuthale aandrijvingen. De laatste module, ‘Matching Propulsion Engine and Propulsor’, gaat op 22 en 23 juni in op de koppeling aandrijver – aandrijfbron en de bijkomende complicaties.

In de workshop ‘Sound and Vibration on Board’ krijgen de deelnemers op 25 en 26 mei achtereenvolgens de onderwerpen trillingen, geluid en hydrodynamica nader uitgediept. Opzet van de workshop is om theorie te koppelen aan de dagelijkse praktijk en dit is naar de mening van eerdere deelnemers gelukt.

Deze internationaal georiënteerde workshops zijn opgezet vanwege de behoefte van HME-leden aan kennis over deze voor schepen zeer relevante onderwerpen. De samenwerking met de eerder genoemde partijen biedt de unieke kans om kennisuitwisseling te realiseren tussen kennisinstituten en industrie. En dat lukt goed, getuige de verscheidenheid aan deelnemers tot nog toe. Van éénmansbedrijf tot enkele grote multinationals, nationaal en internationaal, toeleveranciers, reders en werven.

Voor de eerstvolgende workshops zijn behalve vanuit Nederland inmiddels ook inschrijvingen ontvangen vanuit Singapore, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Finland. Een uitgelezen kans om te netwerken met (con)collega’s, toeleveranciers en potentiële afnemers.

Beide workshops worden in Delft georganiseerd. Voor meer informatie of inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met Nick Wessels van Holland Marine Equipment (T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]) of bezoekt u events op www.hme.nl.

De vereniging Holland Marine Equipment vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme toeleveranciers door versterking van het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en bundeling van know-how. De 180 aangesloten ondernemingen zijn actief als maritiem installateur, toeleverancier van maritieme apparatuur en componenten, maritiem dienstverlener of als scheepsreparateur.

Bron: HME, 27-04-2005;