Genomineerden ‘Schip van het jaar’ bekend

De drie genomineerden voor de
Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2019 zijn bekend. Binnenvaartschip ‘Sendo Liner’ van Concordia Damen Shipbuilding, Sleephopperzuiger ‘DC Orisant’ van Royal IHC en superjacht ‘Bravo Eugenia van Oceanco.

Sleephopperzuiger 'Scheldt River' schip van het jaar 2018 gebouwd door Royal IHC.
Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ schip van het jaar 2018 gebouwd door Royal IHC.

Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar

De KNVTS heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in mei 1998 de ‘Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar’ ingesteld om de technische innovaties in de Nederlandse scheepsbouw te promoten. Deze prestigieuze award wordt ieder jaar tijdens het Maritime Award Gala uitgereikt aan een bedrijf of consortium van bedrijven uit de Nederlandse maritieme industrie, die verantwoordelijk is geweest voor de ontwikkeling en realisatie van het door de beoordelingscommissie geselecteerde ‘Schip van het Jaar’.

Als ‘Schip van het Jaar’ komen alleen schepen in aanmerking:

Die van 1 mei tot en met 30 april dit jaar zijn opgeleverd
waarvan de ontwikkeling van het concept, met name betreffende de innovatieve aspecten, en de uitwerking van (tenminste) het functioneel ontwerp zijn uitgevoerd in Nederland die bij voorkeur (uitzonderingen ter discretie van de beoordelingscommissie) gebouwd of afgebouwd zijn, in de brede betekenis van het woord, in Nederland of bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf

Schepen uit de volgende categorieën worden in beschouwing genomen : zeevaart, binnenvaart, jachtbouw, visserij en speciale vaartuigen (b.v. baggerschepen, offshore support schepen, sleepboten, vaartuigen voor overheidstaken b.v. marinevaartuigen).

Beoordelingscriteria

Ontwerp
Innovaties in het schip, vormgeving, uitrusting, laad/los systemen of operaties, als eerste ontwerp op de markt, als eerste van een nieuwe serie schepen. Impact op de markt.

Economie
Aandacht voor het ‘design for service’, optimalisatie opbrengsten, reductie operationele kosten, reductie brandstofverbruik, verhoogde inzetbaarheid, efficiency en betrouwbaarheid.

Duurzaamheid
Energie besparende aspecten in voortstuwing en rompvorm, emissie, ballastwater management en overige milieuaspecten.

Veiligheid
Verbetering in de veiligheid van het schip, betere voorzieningen of arbeidsomstandigheden voor opvarenden.

Bouwproces
Extra moeilijkheidsgraad voor de werf, bijzondere vormen van samenwerking tussen betrokken partijen.

Keuze ‘Schip van het jaar’

Een beoordelingscommissie, bestaande uit vooraanstaande functionarissen uit de maritieme bedrijfstak heeft beoordeeld of de voordracht voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en heeft een selectie gemaakt op basis van de bovenstaande criteria. Uiteindelijk maakt de commissie vanuit de genomineerde schepen de keuze van het “Schip van het Jaar”. De winnaar wordt tijdens het Maritime Awards Gala bekendgemaakt