Gezamenlijke nautisch-technische commissie

De voorzitters van de Europese Binnenvaart Unie (EBU) en de Europese Schippersorganisatie (ESO), de heren Jean Francois Dalaise en Johnny Konings, ondertekenden op 22 januari 2004 in Brussel een overeenkomst tot oprichting van een gezamenlijke nautisch-technische commissie. Deze commissie treedt in de plaats van de bestaande Nautisch-Technische Commissie van de EBU en zet haar werkzaamheden voort.

Bron: CBRB, 23-01-2004;