Groei vacatures Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven verwacht op zowel de korte als middellange termijn groei van het aantal vacatures. Onderzoek heeft uitgewezen dat er jaarlijks 2400 vacatures voor zowel technische als logistieke functies zullen ontstaan. Binnen de industrie en onderhoudsbedrijven neemt de vervangingsvraag toe.

Deltalinqs, de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben het bureau SEOR (zelfstandig onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam) de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de consequenties voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Mainport Rotterdam. Het onderzoek geeft inzicht in het opleidingsniveau, de werkgelegenheid binnen de sector binnen nu en vijf jaar en schetst de impact van de Participatiewet en FlexWet voor werkgevers. Vandaag is het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport overhandigd aan Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam.

De technologische ontwikkelingen bij veel bedrijven vraagt om een steeds hoger opleidingsniveau (60-70% MBO 3 en 4 niveau en 20-30% HBO niveau). De arbeidsmarkt moet flexibeler worden om in te kunnen spelen op de dynamiek van de bedrijven. Het opleidings- en trainingsniveau moet omhoog en versterkt de kansen van werknemers op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.