Groot onderhoud Kooysluis in Den Helder

De provincie Noord-Holland voert van april tot en met oktober 2015 groot onderhoud uit aan de Kooysluis in Den Helder. De scheepvaart dient rekening te houden met enkele stremmingen in mei, juni en september. De brug over de sluis (Oostoeverweg) blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Werkzaamheden
De Kooysluis is een schutsluis uit 1922, die de verbinding vormt tussen het Balgzandkanaal en het Noordhollands Kanaal bij de Kooy. Het onderhoud bestaat onder andere uit het vervangen van twee sluisdeuren, vernieuwen van de aandrijvingen en reparatie van de natuursteenwanden.

Stremmingen
De sluis blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk in gebruik, maar stremmingen zijn niet te voorkomen. Het Balgzandkanaal ter plaatse van de Kooysluis en de Oostoeverbrug is vier keer 24 uur gestremd op 19, 21, 27 en 29 mei van 06.00 uur ’s ochtends tot 06.00 uur de volgende morgen. Begin juli is het Balgzandkanaal 48 uur gestremd, van 7 juli 06.00 uur tot 9 juli 06.00 uur. De verwachting is dat ook in september (week 37, 38 en 39) een aantal dagen gestremd wordt. De planning van die stremmingen wordt tijdig bekend gemaakt via een scheepvaartbericht en overige kanalen.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen scheepvaart en weggebruikers terecht bij het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). Actuele informatie over de werkzaamheden en stremmingen is ook te vinden op Provincie Noord-Holland