Grootschalige havenbeschermingsoefening in Rotterdam

Vanaf maandag 8 april is de Rotterdamse haven het toneel van een grote havenbeschermingsoefening, Port Defender Rotterdam. De Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Dienst Speciale Interventies (DSI), de Kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond trainen deze dagen samen zodat er bij een groot (openbare orde) incident of acute terrorismedreiging snel en adequaat kan worden opgetreden.

Netherlands Special Operation Force aan boord van Zr. Ms. Rotterdam
Netherlands Special Operation Force aan boord van Zr. Ms. Rotterdam tijdens Port Defender Rotterdam in 2016

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl speciale eenheden van het Korps Mariniers en politie een door terroristen gekaapt schip moeten bevrijden, krijgen marineduikers, vliegers en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst ieder hun eigen uitdagingen voor de kiezen.

Havenbescherming

Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te laten oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender wordt voor de 4e keer gehouden. Door verschillende dreigingsscenario´s met elkaar te integreren, ontstaat er een zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te oefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit.

Geluidshinder

Tijdens Port Defender Rotterdam wordt er tussen 8 en 11 april in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven, Waalhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van transportvliegtuigen, helikopters, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening beperken de overlast voor omwonenden en bedrijven zoveel als mogelijk. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.