Handelsmissie naar Polen met minister Cora van Nieuwenhuizen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert een handelsmissie voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in Polen. Van 9 tot en met 11 oktober kunnen de gegadigden met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat mee op deze handelsmissie. De handelsmissie is bedoeld voor bedrijven en of ondernemers onder andere in de binnenvaart, waterbouw, scheepsbouw, offshore, havenontwikkeling, en transport en logistiek die zaken willen doen in Polen. 

Polen heeft een positief investeringsklimaat en de verwachting is dat deze trend zich doorzet. Door een solide monetair en begrotingsbeleid heeft Polen een grootschalige recessie weten te voorkomen. De bilaterale handel en investeringen nemen door de stabiele economische groei gestaag toe. Daarmee biedt dit Centraal-Europese land, mede door de ligging, veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De inzet van aanzienlijke EU-fondsen en Wereldbankmiddelen versterkt de ontwikkeling in de sectoren Water en Transport. Daarnaast gaat Polen tot 2030 minimaal 22 miljard euro investeren in water-gerelateerde programma’s.

Partners voor Water
Polen is een Delta light-land, onder het programma Partners voor Water. Hiermee wordt intensief samengewerkt op de werkterreinen deltatechnologie, rivierbeheer en resilient cities. In Gdansk lopen op dit moment een aantal veelbelovende tenders op het gebied van infrastructuur en natte bouw.

Wroclaw heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal logistiek knooppunt voor spoor, wegvervoer en smart logistics.

Voor wie?
Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

Water:
klimaatadaptatie
resilient cities
waterveiligheid
watertechnologie
waterzuivering
binnenvaart
waterbouw
havenontwikkeling
offshore
scheepsbouw

Transport:
spoor- en wegvervoer
logistiek
goederenvervoercorridors

Programma
De aanwezigheid van de bewindspersoon biedt het bedrijf of ondernemer een kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Voor alle sectoren worden collectieve netwerkevenementen georganiseerd zoals een Holland Trade Dinner, seminars, workshops, bedrijfsbezoeken, etc. Op basis van het bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd bij de diverse evenementen.

Aanmelden vóór vrijdag 17 augustus
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.rvo.nl