Hans Smits tekent Kunststofakkoord

Bek  Verburg

Vandaag – dinsdag 12 november – ondertekent Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, het Kunststofakkoord. Met dit akkoord wil het Havenbedrijf onder andere bewerkstelligen dat er binnen twee jaar maatregelen zijn genomen om de scheepvaart te stimuleren tot separate afgifte van plastic afval. Bovendien streeft het in die periode naar de vestiging van een Rotterdamse pilotfabriek waar de plastic kan worden verwerkt tot olie.

De ondertekening gebeurt in de RAI waar momenteel de Innovatie Estafette wordt gehouden en waar het overkoepelende Ketenakkoord wordt ondertekend. Andere partijen die ondertekenen zijn: inzamelaars, verwerkers, kunststofproducenten, kennisinstellingen, NGO’s, havenbedrijven, topsector chemie, financiële instellingen en de overheid.

Het Kunststofakkoord is een onderdeel van het Ketenakkoord. Dit is een gezamenlijke ambitie van 60 zeer diverse producenten en kennisinstellingen om binnen twee jaar beslissende stappen te zetten voor het creëren van een duurzame markt van zowel de integrale productieketen van grondstoffen naar kunststofproducten, het gebruik van deze producten door bedrijven en consumenten; en het hergebruik van materialen en producten na afdanking.

Binnen dit akkoord streeft het Havenbedrijf Rotterdam naar een zichtbare reductie in 2020 van plastic zwerfvuil in zee en binnenwateren en naar het in Rotterdam accommoderen van bedrijvigheid voor de verwerking van plastic.

Het Kunststofakkoord past in het streven van het Havenbedrijf om de duurzaamste haven in zijn soort te worden. Het Havenbedrijf zet zich al jaren in om het inleveren van scheepsafval te verbeteren. De afgelopen jaren is het aantal zeeschepen dat hun vaste afval (o.a. plastic) inlevert, gestegen van 25% in 2004 naar op dit moment ruim 80%.

Meer… Port of Rotterdam