Haven Amsterdam tekent voor versterking logistieke ketens Metropoolregio

Haven Amsterdam heeft samen met zes partners een intentieovereenkomst getekend voor een project voor versnelling van de afwikkeling van goederenstromen tussen de drie logistieke complexen Schiphol, Haven Amsterdam en Bloemenveiling Aalsmeer. Daarnaast is ook getekend voor versterking van logistieke ketens in de Amsterdamse Metropoolregio. Het project Seamless Connections heeft tot doel dat bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken. Kernwoorden van Seamless Connections zijn verbinden, versnellen en versterken.

Op woensdag 25 januari werd de intentieverklaring ondertekend door directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam, samen met de bedrijven Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol Area Development Company en Dinalog. Het Platform Regionaal Economische Stimulering, kennisinstituut TNO en Seamless Connections tekenden eveneens. Dit gebeurde tijdens de opening van Dinalog Satellite Amsterdam op Schiphol.

Meer… Haven Amsterdam