Haven Rotterdam onderzoekt productie van duurzame kerosine

Havenbedrijf Rotterdam en luchthaven Rotterdam The Hague gaan onderzoek doen naar de grootschalige productie van duurzame, synthetische vliegtuigbrandstof in de haven van Rotterdam. Vliegtuigbrandstof, oftewel kerosine, is nu een product van de olieraffinaderijen. Maar het kan ook gemaakt worden op basis van CO2, waterstof en groene stroom.

Rotterdam The Hague Airport. Foto, Port of Rotterdam.

De komende jaren komt op Rotterdam The Hague Airport een proefinstallatie die dagelijks 1.000 liter synthetische kerosine maakt. Het Havenbedrijf, Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam The Hague Innovation Airport gaan nu uitzoeken wat ervoor nodig is om een dergelijke fabriek op te schalen naar een veel grotere productiecapaciteit.

Opschalen is essentieel

De proefinstallatie op de Rotterdamse luchthaven wordt een bijzondere fabriek: de CO2 wordt uit de lucht gehaald en de waterstof wordt geproduceerd met duurzame elektriciteit. Voor de beeldvorming: Rotterdamse raffinaderijen produceren dagelijks 20.000 keer zo veel kerosine als de proefinstallatie gaat leveren. Opschalen is dus een belangrijke en essentiële stap op weg naar duurzaam vliegen.

Grootschalige infrastructuur voor CO2, groene stroom en waterstof

Voor de Rotterdamse industrie is CO2 nu een restproduct. In de haven wordt momenteel gewerkt aan grootschalige infrastructuur voor CO2, groene stroom en waterstof. De haven is daarmee een voor de hand liggende locatie om fabrieken te ontwikkelen die grote hoeveelheden synthetische vliegtuigbrandstoffen maken. Bovendien liggen vanuit de haven leidingen naar met name Schiphol voor het transport van kerosine. De drie organisaties starten daarom nu samen deze studie naar opschaling van de productie van synthetische kerosine.

Oproep aan bestaande petrochemische bedrijven

Daarin komen onder andere aan bod wat technische uitdagingen zijn bij het bouwen van grotere installaties, wat de benodigde ruimte is en waar dit soort productie het best zou kunnen plaatsvinden. De initiatiefnemers van de studie roepen bestaande petrochemische bedrijven op om aan te haken bij het onderzoekstraject. Ook andere partijen die een relevante bijdrage kunnen leveren worden uitgenodigd mee te doen.