Havenbedrijf gaat vermindering CO2-uitstoot in scheepvaart stimuleren

CO2 foto (Erik Stenhuis)

Havenbedrijf Rotterdam gaat de vermindering van CO2-uitstoot door de scheepvaart stimuleren. Het onderzoekt hoe het huidige ‘incentives’-programma moet worden aangepast dan wel uitgebreid. Dit maakt het Havenbedrijf vandaag 18 september bekend op een bijeenkomst van de Carbon War Room & PureBirds die gehouden wordt op de RDM te Heijplaat.

Het Havenbedrijf zet zich in om Rotterdam, de duurzaamste haven in zijn soort te laten zijn. Het ondersteunt onder andere de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart en het stimuleert duurzame scheepvaart. Daartoe heeft het enkele jaren geleden samen met andere Noordwest-Europese havens onder de paraplu van World Ports Climate Initiative (WPCI) de ESI (Environment Ship Index) opgericht. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer op het gebied van de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx). Op dit moment hebben meer dan 2600 zeeschepen een ESI certificaat en geven 25 organisaties, voornamelijk havens, incentives. Het Havenbedrijf geeft een premie ter waarde van ongeveer 5 procent van het havengeld aan schepen die voldoen aan bepaalde eisen. Vorig jaar betaalde het Havenbedrijf ongeveer € 1,8 miljoen aan ESI-incentives.

Aanpassen incentives programma
Als het gaat om de scheepvaart streeft het Havenbedrijf altijd naar milieu-initiatieven in internationaal verband. Zo ook bij de uitstoot van CO2. Het heeft nu het initiatief genomen om in WPCI verband samen met andere havens, verladers en rederijen een goede CO2 index vast te stellen. Eén van de mogelijkheden is de CO2 index van de firma Rightship, die nauw is betrokken bij de Carbon War Room. Het Havenbedrijf verwacht in de loop van 2015 bekend te maken wat het gaat doen om de vermindering van CO2-uitstoot door scheepvaart te stimuleren.

Meer… Port of Rotterdam