Havenbedrijf Gent investeert 19 miljoen euro in haveninfrastructuur

HavenGentInvestering

Het Havenbedrijf Gent investeert in 2014 voor 19 miljoen euro in de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord en enkele wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken. Het Havenbedrijf staat immers in voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in de haven van Gent. Verder participeert het in 2014 ook nog in de aanleg van de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid. Zo weet de haven zich verder te ontwikkelen, kunnen de schepen vlot en veilig aan- en afmeren en worden de bedrijven tijdig bevoorraad.

In dokken en op kaaien
Het Kluizendok wordt steeds verder ingevuld. De nieuwe spoorlijn tussen de containerterminal en de R4-West wordt verder afgewerkt en dit jaar in gebruik genomen. De sporenbundel parellel met de R4-West wordt uitgebreid. Bovenop het voormalige stort La Floridienne, aan de zuidkant van het Kluizendok, komt er een betonnen bevloering.

Aan de Moervaart wordt er voor de huidige kaai over de ganse lengte een nieuwe kaaimuur gebouwd. Dit vormt meteen de grootste investering. In het Rodenhuizedok worden de steigers verlengd zodat grotere binnenvaartschepen er kunnen aanleggen. Extra verlichting en signalisatie verbeteren er de veiligheid.

Her en der worden er op de kaaien van het Sifferdok nieuwe betonnen bevloeringen aangelegd. De veiligheid van de schepen wordt er verhoogd door het aanbrengen van meerdere fenders (stootkussens), wrijfhouten en het vernieuwen van veiligheidsladders aan de kaaimuren.

Bedrijventerrein Rieme-Noord krijgt vorm
Het deel van het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd (70 van de 100 hectare), werd al ingericht met de nodige wegen en rioleringen. Momenteel worden de nutsvoorzieningen verder aangelegd en afgewerkt. In 2015-2016 volgt dan de bouw van een ‘Hollands complex’: een brug over de R4-West die de verbinding maakt tussen de R-4 en het bedrijventerrein. Nadien wordt met een nieuwe weg tussen het bedrijventerrein en de kaaiweg de tweede ontsluiting gerealiseerd.

Nieuwe wegen
De Geeraard Van den Daelelaan langsheen het Sifferdok wordt druk bereden en is in uiterst slechte staat. De laan zal een hele metamorfose ondergaan: ze wordt immers volledig heraangelegd met een nieuwe weg, een afzonderlijk fietspad, nieuwe spoorovergangen en nutsleidingen. De werken lopen van april tot in het voorjaar van 2015. Opdat de bedrijven en het Sifferdok steeds bereikbaar blijven, zal er in fasen worden gewerkt. Als het fietspad klaar is, zal er vervolgens in de aanpalende Göteborgstraat aansluitend een nieuw fietspad worden aangelegd.

Nabij het Mercatordok komt er tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan een nieuwe ontsluitingsweg. Die is broodnodig bij de herinrichting van het kruispunt op de R4-Oost nabij Volvo Car Gent.

Op de linkeroever komt er een nieuwe verbindingsweg van op de Langerbruggekaai naast de voormalige elektriciteitscentrale. Zo kunnen de bedrijven beter worden ontsloten en dient het verkeer niet door de nabij gelegen woonkern van Kerkbrugge/Langerbrugge te rijden.

Koppelingsgebieden
In 2014 werkt de Vlaamse Landmaatschappij verder aan 2 koppelingsgebieden die een buffer vormen tussen de woonkernen en de havenactiviteiten. Het Havenbedrijf participeert hierin samen met nog enkele partners. Het gebied Doornzele-Noord wordt voorzien van onder meer een fietspad, een bosbuffer en een wandelpad. In het gebied Rieme-Zuid wordt er eind 2014 een bosbuffer aangeplant, ten noorden van de Avrijevaart.

Permanent onderhoud en renovatie
Naast grote investeringen staat het Havenbedrijf ook in voor het permanente onderhoud van de haveninfrastructuur. In de dokken vinden er op diverse locaties bodenbeschermingswerken plaats alsook baggerwerken en ploegen (het gelijk trekken van de bodem). Zo blijven de dokken hun waterdiepte behouden. De 28 km lange kaaimuren in de haven worden volledig geïnspecteerd op corrosie. Op diverse havenwegen worden de toplaag in asfalt en de wegmarkeringen vernieuwd. Er wordt waar nodig opnieuw groen aangeplant en rioleringen gereinigd.

19 miljoen euro
Voor 2014 bedragen de geplande investeringen in totaal 15 miljoen euro. Het grootste deel daarvan financiert het Havenbedrijf zelf. De Vlaamse overheid komt in de meeste projecten voor 20% tussenbeide. in bepaalde gevallen kan het Havenbedrijf ook rekenen op 10% steun van de Europese Unie.

Voor de onderhoudswerken trekt het Havenbedrijf zelf nog eens 4 miljoen euro uit. Dit brengt voor 2014 het totale bedrag voor investeringen en onderhoud op 19 miljoen euro (zonder subsidies).

Strategisch plan
Deze investeringen, zowel op het water als op het land, liggen in het verlengde van het strategisch plan 2010-2020 van het Havenbedrijf. Duurzaam onderhoud en doordacht bouwen moeten ervoor zorgen dat de haven zich verder kan ontwikkelen, de schepen vlot en veilig kunnen aan- en afmeren en de bedrijven tijdig worden bevoorraad.

Meer… Port of Gent