Havenbedrijf presenteert ‘Duurzame kaart’

DeDuurzameKaart

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, presenteert vandaag – op de Dag van de duurzaamheid – de Duurzame Kaart aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. De kaart toont een selectie van vijftien duurzame initiatieven in het Rotterdamse havengebied die stuk voor stuk vernieuwend zijn en daarmee inspirerend voor andere organisaties. “We streven ernaar om de leefbaarheid rond de haven aantoonbaar te verbeteren”, aldus Castelein.

De selectie op de Duurzame Kaart is een weergave van de initiatieven die het Havenbedrijf heeft ontwikkeld om van Rotterdam de meest duurzame haven in zijn soort te maken.

Samenwerking publieke en private partijen
Bij alle initiatieven die voor de Duurzame Kaart in beeld zijn gebracht, staat directe of indirecte samenwerking tussen het Havenbedrijf en andere – publieke en private – organisaties voorop. Een voorbeeld van een innovatief duurzaamheidsinitiatief is de Groene Poort. Daarin werken het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds nauw samen. Door van schoon restmateriaal – bijvoorbeeld resten van oude kademuren en hei- en betonpalen – zogenaamde ‘langsdammen’ aan te leggen, wordt een natuurlijke, negen kilometer lange doorgang in de Rotterdamse haven beschermd tegen scheepsgolven en krijgt deze de kans zich te ontwikkelen tot een groene entreestrook van de haven naar de stad: de Groene Poort. Nog dit jaar zal binnenkort de eerste stort plaatsvinden.

Besparen op energiegebruik
Deltaplan Energie infrastructuur is eveneens een in het oog springend project. Hiermee stimuleert het Havenbedrijf samen met de provincie, gemeente, energiebedrijven en industrie de aanleg van infrastructuur, waarmee restwarmte, stoom en CO2 van bedrijven in het havengebied beter kan worden benut. Dit biedt kansen voor de industrie zelf, maar ook voor de omliggende stedelijke gebieden – bijvoorbeeld als stadsverwarming – en voor de tuinbouwgebieden. Met deze infrastructuur is het mogelijk om fors te besparen op energieverbruik. Goede voorbeelden zijn de twee nieuwe transportleidingen die sinds dit jaar met water van zo’n 120 graden de restwarmte van de vuilverbranding in Rozenburg vervoeren naar het stedelijke warmtenet in Rotterdam.

Rotterdam Climate Initiative
Gemeente Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf werken in het Rotterdam Climate Initiative (RCI) samen aan een groene, gezonde, toekomstbestendige stad, haven en industrie met een sterke en innovatieve economie. Om dit te bereiken worden er vanuit RCI verschillende duurzaamheidsinitiatieven opgezet en aangejaagd. Het Deltaplan, biobased industrie en het bevorderen van LNG als brandstof voor de zee- en binnenvaart zijn hier enkele voorbeelden van.

Meer… Port of Rotterdam