Havenbedrijf Rotterdam mag verzelfstandigen

ROTTERDAM (ANP) – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) mag verzelfstandigen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdag  goedgekeurd dat het havenbedrijf per 1 januari 2004 een  overheids-NV wordt. 

Verzelfstandigen is niet hetzelfde als privatiseren. Het GHR  wordt geen beursgenoteerde onderneming. Wel krijgt het havenbedrijf  meer vrijheid om zich in de commerciele markt te bewegen, zelf  tarieven vast te stellen en allianties met andere havens aan te  gaan. De haven werkt al samen met Vlissingen, Moerdijk en Oman. 


De gemeente Rotterdam laat de bedrijfsvoering aan de NV zelf  over, maar houdt op afstand wel een vinger in de pap. De gemeente  is de enige aandeelhouder en stelt de doelen op lange termijn vast.  Het college van burgemeester en wethouders benoemt de raad van  commissarissen en de directie. Het havengebied blijft eigendom van  de gemeente. De NV krijgt dat in erfpacht. 


Beide partijen hebben afgesproken dat de NV de komende drie jaar  een bedrag van ongeveer 46 miljoen euro in de gemeentekas stort.  Rotterdam is voor een deel afhankelijk van de gelden van het  havenbedrijf. 

Bron: ANP – Waterland.net, 06-06-2003;