Havenbedrijf Rotterdam met Nederlandse overheid naar getroffen haven van Beiroet

Afgelopen week is er een kleine delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Havenbedrijf Rotterdam naar Beiroet afgereisd. Doel van deze publieke missie is na te gaan hoe Nederland Libanon kan steunen bij het herstel van de haven.

De wederopbouw van de haven van Beiroet is van groot belang voor de toevoer van eten en andere primaire levensbehoeften. Naar aanleiding van deze missie zal bekeken worden wat er nodig is om de haven op korte termijn weer volledig in bedrijf te nemen en wat er nodig is voor een structurele wederopbouw van de haven.

Tijdens een Europese donorconferentie bood Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de hulp van Nederland aan bij het herstel van de haven van Beiroet. Nederland heeft veel ervaring in de ontwikkeling van havens en de bouw van haveninfrastructuur. Het Havenbedrijf Rotterdam stelt zijn kennis ter beschikking om onder de vlag van de Nederlandse overheid hulp te bieden bij de wederopbouw van de haven in Beiroet.

Foto: Havenbedrijf Rotterdam met overheid in Beiroet