Havenbedrijf Rotterdam start serie kunstprojecten rondom aanleg Maasvlakte 2

De aanleg van Maasvlakte 2 is voor het Havenbedrijf Rotterdam aanleiding om kunstenaars uit te nodigen projecten te starten waarin zij kijken naar de haven, de functie en de uitbreiding er van. Onder de naam ‘Portscapes’ vindt in 2009 een artistieke ontdekkingsreis plaats waarbij gekeken wordt naar verschillende invalshoeken van de haven: architectuur, politiek, sociologie, ecologie, verleden, heden en toekomst.

De kunstenaars komen uit Nederland, China, Mexico, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Lara Almarcegui, Bik van der Pol, Maria Barnas, Jan Dibbets, Marjolijn Dijkman, Fucking Good Art, Cyprien Gaillard, Ilana Halperin, Roman Keller & Christina Hemauer, Ben Laloua / Didier Pascal, Markus Miessen, Paulien Oltheten, Michael Rakowitz, Jorge Satorre, Hans Schabus en Jun Yang zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan Portscapes. Door onder andere tijdelijke kunstwerken, excursies en voorstellingen in de haven te organiseren, moet Portscapes zich ontwikkelen tot een soort culturele gids voor de haven, met de nadruk op de toekomst en Maasvlakte 2.

Projecten in het kader van Portscapes vinden plaats op verschillende tijden en plaatsen. Het eerste kunstwerk wordt uitgevoerd tijdens Art Rotterdam op zondag 8 februari. Dan maakt conceptueel kunstenaar Jan Dibbets een nieuwe versie van zijn film ’12 Hours Tide Object with Correction of Perspective’. Op de maand af 40 jaar geleden maakte Dibbets de originele versie van dit inmiddels klassieke kunstwerk. Op de film is te zien hoe een shovel op het strand een figuur uittekent, die op televisiebeeld als een rechthoek wordt ervaren door de perspectivische vertekening. Vervolgens wist de opkomende vloed de figuur uit.

Jan Dibbets is als kunstenaar een pionier op het gebied van licht, observatie, perspectief en ruimte. In dit specifieke project waarbij hij gebruik maakt van zand, zee en tijd zet hij de toeschouwer aan het denken over waarneming en perceptie. Het opnieuw uitvoeren van Dibbets’ werk is gekozen als start van Portscapes omdat het aansluit bij de ambitie van dit project. Op een vergelijkbare manier beoogt Portscapes mensen uit te dagen anders naar de haven te kijken.

Volgende onderdelen van Portscapes zijn te verwachten rond de opening van Future Land, het informatiecentrum over Maasvlakte 2, (eind april) en ten tijde van de Wereldhavendagen en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (september, oktober).

2009 is het eerste jaar waarin volop gewerkt wordt aan Maasvlakte 2, het landaanwinningsproject waarmee de Rotterdamse haven 20% groter wordt. 2009 is een pilot jaar voor het kunstprogramma. In 2013 is het eerste deel van Maasvlakte 2 gereed. Het is de bedoeling van het Havenbedrijf Rotterdam om in samenwerking met SKOR tot dat moment, jaarlijks een of meer opdrachten voor kunstprojecten te geven.

Portscapes is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (Projectorganisatie Maasvlakte 2). SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) vervult een adviesrol. Het programma wordt ontwikkeld door het curatorenduo Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna). Latitudes is uitgenodigd vanwege de internationale ervaring met tentoonstellingen en publicaties op het gebied van land art en ecologie.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 06-02-2009;