Havenbedrijf start proef biobrandstofgebruik bij patrouillevaart

Havenbedrijf Rotterdam is deze maand – in samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative – een proef begonnen met het gebruik van biobrandstoffen als brandstof voor patrouillevaartuigen. Het gaat daarbij om het door Neste Oil geleverde ‘HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) renewable diesel’, een hoogwaardig alternatief voor reguliere dieselolie (ook bekend als EN590). Het doel is om inzicht te krijgen in zowel de technische als de klimaat- en milieuaspecten die het gebruik van HVO in patrouillevaartuigen met zich meebrengen.

De proef vindt de komende drie maanden plaats op de RPA 12. Mocht het experiment succesvol verlopen dan komt daarna een grootschaliger proef voor meerdere patrouilleschepen van het Havenbedrijf over de periode van een jaar.

Het gebruik van biobrandstof op patrouilleboten past bij de duurzame bedrijfsvoering die het Havenbedrijf en het Rotterdam Climate Initiative ambiëren en de schone ontwikkeling van de Rotterdamse haven in het bijzonder.

Meer… Port of Rotterdam