Havenbedrijf wil ambitieuzer CO2-reductieplan van IMO

  • binnenland

Het Havenbedrijf Rotterdam roept het Europees Parlement op de druk op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op te voeren om tot een ambitieus wereldwijd CO2-reductieplan voor zeevaart te komen. Gelet op de recente plannen mogen maatregelen hiertoe pas op zijn vroegst in 2023 worden verwacht. “Veel te laat. De plannen zijn niet uitdagend genoeg”, vindt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

Castelein doet zijn uitspraak aan de vooravond van de stemming van de Milieucommissie van het Europees Parlement over de revisie van de EU ETS richtlijn. Deze richtlijn omvat veel Europese sectoren, maar geen zeevaart. Deze richtlijn streeft naar een afname van de uitstoot van CO2 door deze te belasten en het aantal beschikbare rechten jaarlijks te laten afnemen. Het Havenbedrijf is er voorstander van om de scheepvaart in 2023 op te nemen in de EU ETS indien de maatregelen die dan door de sector zijn genomen niet voldoende zijn om te komen tot een CO2-reductie.

Het Havenbedrijf pleit voor concrete plannen die in 2018 gestart kunnen worden
Het Havenbedrijf reageert hiermee op besluiten over een stappenplan voor CO2-reductie in de scheepvaart. Die zijn genomen tijdens de 70e vergadering van de Marine Environment Protection Committee van IMO eind oktober. Het Havenbedrijf Rotterdam roept de Europese lidstaten en organisaties op om de druk op IMO hoog te houden. Het pleit voor concrete plannen die een reductiedoelstelling bevatten voor de scheepvaart en op basis waarvan in 2018 ook gestart kan worden met de implementatie van korte en middellange termijn maatregelen. “Plannen voor CO2-reductie moeten in een breed internationaal verband worden genomen. We zijn bereid om een ondersteunende bijdrage aan de implementatie van internationale maatregelen te leveren, bijvoorbeeld via de Environmental Ship Index”, aldus Castelein.

Het Havenbedrijf vindt dat Europa een leidende rol moet spelen
De opstelling van Havenbedrijf Rotterdam past in het streven om koploper te willen zijn in de energietransitie om de doelstellingen van Parijs te realiseren. Door te investeren in digitalisering, schonere en CO2-arme brandstoffen en multimodale achterlandverbindingen is verbetering van de energie-efficiency en verdere reductie van CO2-uitstoot in de gehele logistieke keten mogelijk. Dit vereist dat ook de mondiale zeevaart haar ‘fair share’ levert. Het Havenbedrijf vindt dat Europa hier een leidende rol in moet spelen.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten