Havenpatroons wijzen Oosterweelverbinding af

De werkgevers van de vier Vlaamse havens noemen de Oosterweelverbinding een zinloos project. Niet alleen lost de brugtunnelverbinding volgens hen fundamenteel niets op, bovendien slorpt ze geld op waarmee alle andere prioritaire projecten kunnen worden betaald.

Bron: Gazet van Antwerpen, 06-07-2006;