Havens van Antwerpen en Zeebrugge onderzoeken mogelijke samenwerking

De havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen hebben aan Deloitte en Laga de opdracht gegeven tot een complementariteitsonderzoek voor een samenwerking voor beide havens. Sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen over een mogelijke samenwerking.

De gesprekken hebben geleid tot het gezamenlijk opstarten van een economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek. Dit onderzoek dient er toe om de lopende vormen van samenwerking te evalueren en de mogelijke meerwaarde rond alle mogelijke vormen van samenwerking voor beide havens te objectiveren.

Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen. De complementariteit en synergievoordelen tussen beide havens vormen hierbij het uitgangspunt. Het complementariteitsonderzoek wordt naar schatting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

Pas na afloop van het onderzoek opnieuw gecommuniceerd worden zodat het onderzoek discreet en sereen kan verlopen.