HBO Offshore Symposium donderdag 15 november

Ieder jaar organiseert het HBO Offshore Network een symposium. Op dit symposium komen zo’n 200 hbo-studenten uit het hele land en medewerkers van bedrijven uit de offshore en de energiebranche samen. Met dit jaar als het thema: ‘Offshore Wind en de uitdagingen van de energie transitie’.

Het thema is gekozen omdat offshore wind een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de energie transitie maar voor efficiënte opslag en distributie is nog veel innovatie nodig.

De 4de jaars studenten volgen op dit moment een minor die gerelateerd is aan offshore en de energietransitie bij de zes hbo-instellingen die zijn aangesloten bij het netwerk.

De sprekers in het ochtendprogramma vertellen wat de uitdagingen en bottlenecks zijn binnen dit thema. Ook wordt de prijs voor het beste afstudeerwerk uitgereikt door KIVI Offshore Techniek. In het middagprogramma gaan hbo studenten in teams werken aan technische oplossingen die kunnen leiden tot belangrijke doorbraken. Daarmee dingen ze mee naar de HBO Offshore Award 2018 die aan het einde van de dag wordt uitgereikt.

Het symposium wordt gehouden in Middelburg op HZ University of Applied Sciences. Ga voor aanmelden en meer informatie naar www.coe-we.com.

Over HBO Offshore Network
HBO Offshore Network is een samenwerkingsverband tussen de offshore gerelateerde opleidingen van Avans Hogeschool , Hogeschool Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Maritiem Instituut Willem Barentsz en Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Doelstelling van het Network is meer studenten met de juiste kwalificaties op te leiden voor de Nederlandse offshore industrie en de bedrijven die actief zijn op het gebied van energie op zee. In alle opleidingen wordt intensief samengewerkt met de 30 belangrijkste bedrijven van Nederland in dit domein in de vorm van colleges, excursies en projecten. Ga voor meer informatie naar www.hbo-offshore-network.nl.