Herstel Rotterdamse haven zet stevig door

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van 2010 toegenomen met 13,4% tot 321 miljoen ton. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een positieve ontwikkeling: ijzererts en schroot (+112%), kolen (+2%), overig droog massagoed (+31%), ruwe olie (+3%), minerale olieproducten (+5%), overig nat massagoed (+9%), containers (+15%), roll on/roll off (+6%), overig stukgoed (+14%). Alleen de overslag van agribulk (-7%) liep terug. De behandeling van droog massagoed sprong 40% omhoog tot 65 miljoen ton. Het nat massagoed groeide behoorlijk, met 5% tot 154 miljoen ton. De groei van de stukgoederen beweegt zich daartussen: +14% naar 102 miljoen ton.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “De groei vlakt af, maar is toch nog iets groter dan verwacht. De haven blijft profiteren van de sterke Europese export, waarvoor tegelijkertijd veel grondstoffen worden aangevoerd. Mede daardoor ligt de totale overslag nu exact op het niveau van 2008. Zoals al eerder gezegd: het wordt spannend of het lukt in één jaar vanuit een diep dal naar een record te klimmen.”

Droog massagoed
De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) daalde met 7% tot 6 miljoen ton, door het gebruik van Europese in plaats van overzeese grondstoffen zoals raapzaad. Het totale verlies werd beperkt door de met 4% gestegen uitvoer van granen die per trein uit Centraal-Europa komen.
Er werden iets meer (+2% tot 19 miljoen ton) kolen behandeld. De import van cokeskolen voor de staalindustrie blijft op een hoog niveau. De in het tweede kwartaal begonnen inhaalbeweging van de energiekolen zette niet echt door. De concurrentie van aardgas lijkt hier debet aan.
De overslag van ertsen en schroot verdubbelde zich ruim, tot 31 miljoen ton. De staalfabrieken draaien weer op vrijwel volledige capaciteit door de grote vraag van de auto-industrie en machinebouw. Inmiddels is de behandelingscapaciteit van de Rotterdamse terminals zelfs krap geworden.
Er werd 31% meer overig droog massagoed (vooral mineralen voor de productie van glas, papier, staal en chemie) geladen en gelost. In de twee laatstgenoemde sectoren wordt weer stevig geproduceerd. De overslag voor de bouwsector zal nog geruime tijd laag blijven. Het volume over neegen maanden kwam uit op 9 miljoen ton.

Nat massagoed
De aanvoer van ruwe olie nam toe met 3% tot 74 miljoen ton. Ondanks de lage raffinagemarges blijft de Rotterdamse olieoverslag vrij stabiel door de kracht van het cluster. Elders (Wilhelmshaven, Marseille, Duinkerken) is of wordt raffinagecapaciteit stilgelegd.
De toename van de overslag van minerale olieproducten (benzine, diesel, kerosine, stookolie) is over de eerste negen maanden langzaam teruggelopen tot +5%, oftewel een totaal van 57 miljoen ton. Bij een naar verwachting ook in het vierde kwartaal vrij zwakke contango, zal de groei niet sterk meer toenemen.
Overig nat massagoed, in volume meest basischemicaliën maar ook biobrandstoffen, plantaardige oliën en vruchtensappen, werd 9% méér overgeslagen. Het herstel naar 24 miljoen ton is vooral te danken aan het aantrekken van de chemische productie.

Stukgoed
Zowel de aanvoer (+19%) als de afvoer (+12%) van containers steeg met dubbele cijfers. Beide samengenomen werd 84 miljoen ton behandeld, 15% meer dan in 2009 en een kleine 2 miljoen ton meer dan in 2008. Gemeten in containereenheden van twintig voet (TEU), is de groei nog iets geprononceerder: + 17% tot 8,4 miljoen TEU.
Het roll-on / roll-off transport won 6% tot 13 miljoen ton dankzij het voorzichtige herstel van de Britse economie. Mede door de inzet van grotere ferryschepen kan de groei in het vierde kwartaal nog iets verder toenemen.
De behandeling van overig stukgoed herstelt zich verder van de zware klap door de crisis. Er ging 5 miljoen ton staal, papierproducten, fruit, metalen en projectlading over de kade, goed voor een toename van 14%. Met het indraaien van de Steinwegterminal op de Maasvlakte, voor onder andere brammen, zal het resultaat van deze sector verder verbeteren.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 22-10-2010;