HES Hartel Tank Terminal in ontwikkeling

De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is in ontwikkeling. Deze tankterminal wordt door het moederbedrijf HES International ontwikkelt voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. BP heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen de raffinaderij en de terminal. Op het terrein van 27 hectare worden straks 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m3 gerealiseerd.

Visie Havenbedrijf Rotterdam op deze ontwikkeling
“De investering van HES International past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Daar zijn we blij mee, want die concentratie van activiteiten zorgt voor meer efficiency en dus een lagere footprint. Tegelijkertijd versterkt dit de concurrentiepositie van Rotterdam”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Deze nieuwe terminal past in onze strategie om tijdens de energietransitie zowel de bestaande sectoren in onze haven te blijven ondersteunen en te vernieuwen als ook nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.”

Goed voor werkgelegenheid en 24/7 operationeel
De investeringen in de terminal en de nautische infrastructuur bedragen samen enkele honderden miljoenen euro’s. De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als de exploitatie. Bij de bouw van de terminal zullen enkele honderden mensen betrokken zijn. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 100 mensen werk.

Werkzaamheden
Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1.000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite www.hesharteltankterminal.eu.