Hoge geldboetes geëist in hoger beroep Probo Koala

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in hoger beroep geldboetes tot € 2.000.000 geëist tegen twee verdachten in het onderzoek Probo Koala. Het gaat om Trafigura Beheer BV en Amsterdam Port Services BV (APS). In de zaak tegen de gemeente Amsterdam heeft het OM bepleit dat het wel ontvankelijk is in de vervolging en dat de zaak alsnog door de rechtbank Amsterdam zal moeten worden behandeld.

Overzicht van de feiten in de visie van het OM
Eind juni 2006 komt het schip de Probo Koala naar Amsterdam en wil afval afgeven. Het betreft afval van een chemisch proces. Dit proces is aan boord uitgevoerd in opdracht van de bevrachter Trafigura. Afvalbedrijf Amsterdam Port Services (APS) wordt benaderd voor de afgifte van de afvalstoffen. Trafigura geeft daarbij aan dat het gaat om tankwaswater. Trafigura en APS worden het eens en in de eerste week van juli arriveert de Probo Koala in Amsterdam. Dan blijkt dat Trafigura meer afvalstoffen wil afgeven dan was afgesproken. De Main VII, het inzamelschip van APS, kan slechts de helft van de afvalstoffen innemen. Die lading stinkt zo dat ze niet mag worden gelost bij APS. Desalniettemin ontstaat stankoverlast bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij APS zodat het vermoeden rijst dat er wel degelijk een hoeveelheid van de afvalstoffen (naar later blijkt verontreinigde slops), afkomstig van de Probo Koala, in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van APS is terecht gekomen. De politie en milieudienst nemen dit in onderzoek. Ondertussen is Trafigura niet bereid een hoger bedrag voor de door haar aangeboden verontreinigde slops aan APS te betalen. APS wil vervolgens de afvalstoffen teruggeven aan Trafigura maar politie, OM en milieudienst verbieden dit omdat de Probo Koala geen erkende verwerker van dit soort afvalstoffen is. APS heeft nader overleg met de milieudienst van de gemeente Amsterdam en die stemt, zonder dat het OM hierin gekend is, alsnog in met het terugpompen van de afvalstoffen naar de Probo Koala. Na het terugontvangen van de afvalstoffen vertrekt de Probo Koala, uiteindelijk naar Ivoorkust.

Meer… Openbaar Ministerie