Ideeën voor duurzame exploitatie Noordzee

Welk vernieuwend idee heb jij voor een duurzamer gebruik van de Noordzee? Die vraag staat op 21 september centraal als Rijkswaterstaat in het EYE Film Instituut in Amsterdam ‘iSea: Clash of the Concepts’ organiseert. Doelgroep: jonge maritieme ondernemers met visie en ideeën, ook uit de visserij.

Meer… Visserijnieuws