IHC Merwede goed geëquipeerd voor toekomstige expansie

De aandeelhouders en directie van IHC Merwede hebben besloten om in de huidige structuur door te gaan en zijn comfortabel over de financiële slagkracht van de onderneming voor de komende jaren.

De onderneming heeft, ondersteund door JP Morgan en Rabobank M&A, de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een eventuele verbreding van haar aandeelhoudersstructuur. Mede door de huidige situatie op de financiële markten heeft dit niet geleid tot mogelijkheden die voldoen aan de randvoorwaarden van de onderneming. Dit houdt in dat de bestaande situatie intact blijft met stabiele aandeelhouders; Rabo Capital (49%), Indofin Group (18%) en het management en personeel van IHC Merwede (33%). De aandeelhouders zijn onverminderd gecommitteerd aan het lange termijn succes van IHC Merwede.

IHC Merwede is goed geëquipeerd voor toekomstige expansie. Eerder dit jaar heeft IHC Merwede een kredietfaciliteit van € 1,5 miljard afgesloten met een sterk internationaal bankenconsortium, bestaande uit Rabobank, ING, ABN AMRO, BNP Paribas en Deutsche Bank. Deze financiering biedt voldoende ruimte voor de beoogde groei. Daarnaast verwacht IHC Merwede met een omzet van € 1,1 miljard over 2011 een verdere groei van bijna 10% te realiseren, terwijl de winstgevendheid die van 2010 minimaal zal evenaren.

Gesteund door sterke aandeelhouders, de ruime financiering en de uitstekende financiële resultaten richt IHC Merwede zich volledig op het verder uitrollen van de groeistrategie met als speerpunten internationalisatie, innovatie en versterking en verbreding van haar technologie portfolio. Hiermee zal zowel de positie in de bestaande markten bagger en offshore als in de nieuwe markten renewable energy en natte mijnbouw versterkt worden. Deze groei zal zowel autonoom als door acquisities tot stand gaan komen.

President-directeur Goof Hamers ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet: “Onze markten sluiten erg aan bij de megatrends in de wereld, zoals schaarste in energie en grondstoffen, en infrastructurele ontwikkeling. IHC Merwede ligt dan ook op koers om haar doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.”

Meer… IHC Merwede