IMO: behandeling ballastwater 2 jaar uitgesteld

Afgelopen week heeft de International Maritime Organization (IMO) het ballastwaterverdrag met 2 jaar uitgesteld. Dit betekend dat reders meer tijd krijgen om de benodigde apparatuur te installeren. Dit besluit is op de valreep genomen, de inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag  is op 8 september. Alleen is de datum waarop schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen met 2 jaar uitgesteld.

Afgelopen week was de bijeenkomst van het milieucomité  (MEPC71) bij de IMO. Verschillende lidstaten en industrievertegenwoordigers proberen al langere tijd de inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag te vertragen.

Vanaf 8 september 2017 moeten de schepen voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten verversen. 8 september 2019 is de datum waarna schepen die hun IOPP certificaat vernieuwen moeten voldoen aan de D2 standaard. De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. Schepen moeten dan een ballastwaterbehandelsysteem geinstalleerd hebben. Een IOPP certificaat moet elke 5 jaar worden vernieuwd.

Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 moeten meteen aan de D2 standaard te voldoen. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden wat betreft vernieuwing van het IOPP certificaat is te vinden op www.dnvgl.com.

In de Verenigde Staten zijn andere eisen voor ballastwater
Deze komen niet overeen met de IMO eisen. De U.S. Coast Guard (USCG) heeft vorige week gewaarschuwd dat schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen ballastwater enkel mogen lozen als zij dit doen via een door de USCG goedgekeurd systeem, of wanneer er een alternate management system aan boord is, of wanneer ballastwater in de haven wordt afgegeven. Niet ontballasten is uiteraard ook een optie. Schepen die niet voldoen kunnen te maken krijgen met inspecties, vertragingen of handhaving.

Bron: NMT