In 2015 opnieuw gratis MARIN testtijd voor Maritieme MKB’ers

In 2014 bood MARIN gratis tanktijd aan zes maritieme MKB’ers voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes heeft MARIN besloten dit in 2015 weer te doen. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich middels het aanmeldingsformulier inschrijven met een beschrijving van hun concept en de tests die ze zouden willen uitvoeren. De deadline is 1 november 2014. MARIN selecteert zelf uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten. Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en tarieven voor. De mogelijke projecten zijn breed: van nieuwe voortstuwingsconcepten tot systemen voor slimme operaties onderwater of energieopwekking op zee. In 2014 werd de gratis tanktijd aangeboden aan Sea Support, MonoBaseWind, Mocean Offshore, Cybernetica, AntiRoll en Van Oossanen Naval Architects. Een deel van de proeven is ondertussen uitgevoerd, de rest is gepland.

De zes geselecteerde projecten krijgen allemaal twee weken tanktijd (inclusief voorbereidingen en testtijd) in het MARIN Concept Basin (200m lang, 3.8m breed en diep) ofhet MARIN Shallow Water Basin (220m lang, 15.6m breed en tot 1.1m diep). De twee weken tanktijd is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Daarnaast krijgt de klant een ééndaagse workshop met een ervaren MARIN Projectleider en een Project Engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning door MARIN. Het totale aanbod van MARIN is ruwweg 40.000 Euro waard per project. Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan ook modellen maken, maar die moeten dan wel worden betaald. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage door MARIN. Ervaring in 2014 leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000-30.000 Euro investeren in deze proeven. MARIN’s aanbod voor gratis testtijd helpt de MKB klant om deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van hun concept makkelijker te maken.

Alles gebeurt confidentieel en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is geheel van de MKB’er zelf. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het alshaar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie: MARIN heeft moderne faciliteiten en is het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld. MARIN werkt voor grote reders, werven en energiemaatschappijen. Die faciliteiten en ervaring wil MARIN graag inzetten om Nederlandse maritieme MKB’ers vooruit te helpen.

De deadline voor aanmelden is 1 november 2014. Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met Jaap de Wilde, 0317-493493 / [email protected]

Meer… MARIN