Informatieavond militaire en het civiele gebruik van luchthaven De Kooy

de-kooy-vdo-nh90

Dinsdag 18 november is er een informatieavond over de plannen voor het militaire en het civiele gebruik van luchthaven De Kooy. Het ministerie van Defensie en Den Helder Airport geven een toelichting op de concept Notitie Reikwijdte en detailniveau De Kooy.

Deze notitie geeft aan wat voor milieu-onderzoek er gaat plaatsvinden. Er zijn verschillende scenario’s voor uitbreiding van vliegbewegingen en elk scenario heeft andere milieu-effecten. Dit uitgebreide milieu-onderzoek heet een MER procedure.

Behoefte aan groei
Waarom is uitbreiding van de luchthaven voor Den Helder van belang? Veel mensen uit de stad en regio werken voor de (militaire) luchthaven. Er is ook steeds meer vraag naar de dienstverlening door de luchthaven. De werkgelegenheid op zee (offshore) groeit en daarmee ook de vraag voor dienstverlening door de luchthaven. Ook vanuit het militaire deel van de luchthaven is behoefte aan groei. Het luchthavenbesluit moet op 31 oktober 2016 zijn vastgesteld.

informatieavond
Wethouder Kos is aanwezig bij de informatieavond. Hij onderstreept het strategische belang voor de luchthaven voor de stad en regio. “Het is goed dat dit onderzoek gaat plaatsvinden. De effecten van de uitbreiding worden zorgvuldig in beeld gebracht. Dat is goed voor ondernemend Den Helder, maar ook goed voor onze inwoners”.

U bent van harte welkom bij de informatieavond op dinsdag 18 november in schouwburg De Kampanje. De avond begint om 20.00 uur.