Inschrijving Maritime Innovation Award 2010

De inschrijving voor de jaarlijkse Maritime Innovation Award is weer gestart. Ieder Nederlands bedrijf dat recentelijk een nieuw product, proces of nieuwe dienst voor de maritieme industrie heeft geleverd, kan zich aanmelden via www.hme.nl/mia. De Maritime Innovation Award 2010 wordt op woensdag 10 november 2010 uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala in de Amsterdam Convention Factory.

De jury hanteert een breed innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Niet alleen product- en dienstinnovaties komen in aanmerking, maar ook bedrijfsprocesinnovaties.

De winnende inzending moet in de praktijk toegepast zijn, minimaal eenmaal verkocht zijn aan een relevante marktpartij en moet aan de volgende criteria voldoen:
• brede toepasbaarheid binnen de maritieme sector
• goede verkoopbaarheid en
• voldoende exportpotentieel

Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd.

De jury, bestaande uit negen vooraanstaande deskundigen uit de scheepvaart, scheepsbouw, maritieme dienstverlening, offshore en maritieme research, beoordeelt de binnengekomen voorstellen en stelt begin september een shortlist van nominaties op.

Maritime Awards Gala
Samenwerking, innovatie en kennisoverdracht zijn sleutelwoorden binnen de maritieme sector. Tijdens de uitreiking op het Maritime Awards Gala op 10 november in Amsterdam komt de gehele maritieme sector bijeen en worden meerdere maritieme prijzen uitgereikt. Meer informatie over het gala vindt u op www.maritime-awards.nl.

Schrijf in en maak gebruik van de publiciteit!
Heeft uw bedrijf een waardevolle innovatieve bijdrage geleverd aan de maritieme sector? Kijk op www.hme.nl/mia voor het inschrijfformulier en de deelnamevoorwaarden. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 14 mei 2010.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Scheepsbouw Nederland, Sieger Sakko, projectmanager, tel. (079) 353 11 72 of per e-mail: [email protected].

Bron: Scheepsbouw Nederland, 07-04-2010;