Installatiebranche schreeuwt het hardst om technisch talent

Het aantal openstaande vacatures in de techniek ligt hoog. Pas afgestudeerden binnen de technische sector hebben bijna 100% baanzekerheid. De installatiebranche zit het meest verlegen om technisch personeel. Bijna de helft van de installatiebedrijven (46%) verwacht de komende vijf jaar zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort.

Dat toont ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, in de tweede editie van de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd onder 1.164 respondenten uit de technische branche. Het rapport geeft inzicht in de markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

Slechte aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven
De belangrijkste oorzaak van het tekort is de slechte aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven (27%), gevolgd door de vergrijzing (22%) en het slechte imago (17%) van de sector. Wanneer gevraagd wordt wat de meest efficiënte aanjager is voor het terugdringen van het tekort, is het vaakst gegeven antwoord vanuit de branche ‘zelf actie ondernemen’ (45%).

Branches onder de loep
ROVC heeft per branche de vraag gesteld in hoeverre zij een tekort verwachten in de komende vijf jaar. De maakindustrie volgt de installatiebranche op de voet, namelijk met 43%. De krapte wordt daarna het meest gevoeld door de machinebouw (40%) en de foodindustrie (39%). In de groothandel sector worstelt slechts 18 procent met dit probleem.

Het rapport
De ROVC TechBarometer geeft inzicht in alle relevante trends voor de techniek. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link: www.rovc.nl/techbarometer.