Internationale experts bespreken commercialisering golf- en getijdenenergie tijdens Offshore Energy

BluetecBluewater

Rotterdam, 8 oktober. Golf- en getijdenenergie zijn vormen van energieopwekking die nog nauwelijks commercieel worden toegepast, maar veel potentie hebben. Het pas gesloten Energieakkoord benadrukt het belang van duurzame energieopwekking. Op 15 oktober spreken internationale experts over de laatste ontwikkelingen in golf- en getijdenenergie. Zij doen dit tijdens Offshore Energy Exhibition & Conference in de Amsterdam RAI.

Deelnemers aan de bijeenkomst ‘advances in wave and tidal energy’ kunnen rekenen op voorbeelden van lopende projecten in Nederland, Groot Brittannië en Denemarken, nieuwe concepten voor materieel en informatie over de financierbaarheid van testprojecten.

Allard van Hoeken, Head New Energy bij Bluewater Energy Services zit de bijeenkomst voor. Sprekers zijn Ferdinand Dees, Director offshore operations bij Mojo Maritime, Niels Lange van Schottel, Kim Nielsen, wave energy consultant bij RambØll en Albert Jochems van Green Giraffe Energy Bankers. Dees geeft zijn visie op ‘de key to unlock tidal energy’. Lange spreekt over de innovaties van Schottel zoals de Schottel Tidal Generators. Nielsen gaat in op de ontwikkelingen van golfenergie in Denemarken. Jochems deelt zijn ervaringen met het vergroten van de financiering van testprojecten.

Het is de derde keer dat Offshore Energy – primair een olie-, gas- en windevenement – aandacht besteedt aan nieuwe vormen van mariene hernieuwbare energie. In voorgaande jaren waren er sprekers van Ecofys, Natural Currents Energy, IHC Tidal Energy, Tocardo, Bluerise en Strukton (POWER consortium).

Meer… Offshore Energy Conference session c1 advances in wave and tidal energy