Interne concurrentie terminals contraproductief: Vereniging Rotterdamse Cargadoors roept op tot intermodale samenwerking

Ingegeven door zorgen van verladers over containerafvoer naar het achterland en van rederijen rond het vervoer van containers tussen de terminals onderling roept de Vereniging Rotterdamse Cargadoors (VRC) op tot samenwerking van alle betrokken partijen. Op het North Sea Shipping ’13 congres in Rotterdam werd dit signaal afgegeven: “Als de terminals van APMT en RWG in 2014 en 2015 op Maasvlakte Twee operationeel worden, is het belangrijk dat aan – en afvoer van containers efficiënt via een gesloten transportroute tussen terminals kunnen worden uitgewisseld” en “wij maken ons zorgen of de voor ons dagelijks aangevoerde 35 containers vlot naar het achterland kunnen.”

Belanghebbende partijen wijzen al sinds eind 2002 op het probleem van efficiënte uitwisseling van containers tussen terminals, maar er is nog steeds geen werkbare oplossing. Dat constateerde VRC voorzitter Albert Thissen – de dagvoorzitter van het North Sea Shipping ’13 congres – bij het aanhoren van de opmerkingen van de deelnemers aan het tafelgesprek ‘connecting terminals’. Zij zijn topmannen bij terminals en een container binnenvaart onderneming. De conclusie is dat belanghebbende partijen, inclusief verladers en Havenbedrijf Rotterdam, het niet alleen bij voortdurend overleg over een gewenste interne baan moeten hebben, maar ook over het probleem deze goed in te kunnen passen in al bestaande infrastructuur van rail en pijpleidingen in het beoogde gebied. De afzonderlijk aangeboden oplossingen zullen wanneer mogelijk ook goed op elkaar aan moeten sluiten.

Volgens VRC Thissen kan dat plan van aanpak het best verder worden besproken onder leiding van het Havenbedrijf als moderator van de besprekingen. “De interne baan moet er gewoon op korte termijn komen”, aldus Thissen die van mening is dat pragmatisch handelen geboden is. Dat is ook noodzaak in overheidsbemoeienis in havenbeheer en een gelijk speelveld in concurrentie tussen havens. “We zitten beslist niet te wachten op Europese overheidstoezicht op havengelden, daar waar de havens al te maken hebben met toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (het voormalige NMa). We weten van het Nederlands Loodswezen hoe stringent die toezicht is en hoeveel administratieve druk er daardoor op de organisatie van de loodsen rust.”

Meer…ShipAgents