Investeren in deze tijd? Natuurlijk!

Automatiseren en efficiënt werken van levensbelang

Vlot Staal BV in Groot Ammers is een las- en constructiebedrijf dat gespecialiseerd is in gecertificeerd lassen, constructie, gerobotiseerd lassen, metaalbewerking, met o.a. plaatbewerking en verspaning, en engineering. Vlot Staal wordt vooral gevonden door bedrijven uit de offshore- en petrochemische industrie. Ondanks de recessie heeft het bedrijf niet te klagen over de orderportefeuille en omzet. Mede door regelmatige investeringen en efficiëntieverhoging weet het bedrijf zich in de krappe metaalbewerkingsbranche uitstekend te handhaven. Ing. Robert Lock, die samen met Gerrit Vlot de directie voert over het NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerde bedrijf met thans 10 medewerkers vertelt hoe ze het doen.

Robert Lock: “De kwaliteitseisen, die de offshore- en petrochemische industrie aan ons stelt, zijn hoog. Als je hieraan kunt voldoen en je levert steeds volgens afspraak en tegen een interessante prijs, dan weten ze je te vinden. Kennelijk doen wij het goed, want we draaien dit jaar een topjaar. Wil je binnen dit gegeven ook nog winst draaien dan zul je je organisatie optimaal op orde moeten hebben zodat je beter presteert dan de concurrent”.

5S methode
’We zijn onlangs gestart met een 5S Housekeeping programma wat door PKM begeleid wordt. De 5S is een methode binnen Lean Management om de werkplek te organiseren. Het doel van 5S is: efficiënter werken. Kort samengevat wordt een efficiënte werkplek gecreëerd door het wegnemen van verspillingen en door op maat in te richten volgens een eigen standaard. 5S staat voor 5 woorden die beginnen met de letter ‘S’. Oorspronkelijk zijn dit Japanse woorden, maar de 5 woorden kunnen ook in het Nederlands vertaald worden met woorden die beginnen met de letter ‘S’, namelijk: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden of Systematiseren’’, aldus Robert Lock. ‘’Dank zij 5S worden verspillingen beter zichtbaar, herhalingen van fouten voorkomen, de standaard voor iedereen duidelijk, de werkplek efficiency verbeterd en de kans op ongevallen geminimaliseerd. Op dit moment zijn we bezig met fase 2: ‘Schikken’, waardoor materialen en gereedschappen gemakkelijk zijn te vinden. Een rommelige en vieze werkplek is immers niet goed werkbaar en niet veilig.

In de werkplaats hangt een digitaal planbord, waardoor iedere werknemer op elk moment van de dag precies weet wat hij moet doen. Het hele traject van 5S duurt bijna 1 jaar en we zijn er vast van overtuigd dat dit project zijn vruchten af zal werpen, ondanks het feit dat we de lat altijd al erg hoog hadden liggen wat betreft productiviteit’’, aldus Robert Lock.

Nieuwe investeringen
De nieuwste investering van Vlot Staal is de door Eijerkamp Techniek geleverde Italiaanse BTM volautomatische lintzaagmachine model 60.40 A CNC DS met een automatisch verstekinstelling en 3000 mm. aanvoerslag. De zaagvoeding- en snelheid passen zich automatisch aan de materiaalvorm aan. Robert Lock: “Voor de eigen productie van machinecomponenten en machineframes is de capaciteit van deze zaagmachine ruim voldoende, maar wij willen ook voor derden gaan zagen, waarbij we tot 600×400 mm,of Ø400 mm kunnen zagen met een nauwkeurigheid binnen 1 mm.
Ook de in september j.l. aangeschafte nieuwe SAFAN knipbank 3100 x 6 mm. van het type B-Shear is een weloverwogen beslissing geweest. Zo is bijvoorbeeld het energieverbruik aanzienlijk minder, doordat de motor pas aanslaat als je de knipbank ook daadwerkelijk nodig hebt. Duurzaamheid en milieu hebben bij ons constante aandacht en speelt een belangrijke rol bij iedere investering.

Gecertificeerd laswerk
Omdat we steeds meer gecertificeerd laswerk moeten uitvoeren zijn de meeste van onze lassers gecertificeerd. Verder hebben we de beschikking over twee lasrobots: de Panasonic VR008L en de onlangs aangeschafte OTC lasrobot voor het lassen van complexe serieproducten. We willen vanaf volgend jaar (gecertificeerd) robotlassen toepassen vanaf een seriegrootte van ca. 10 stuks en overwegen derhalve uitbreiding en vervanging op robotlasgebied. Omdat veel producten en machinecomponenten nog een extra bewerking moeten ondergaan, zijn wij vorig jaar overgegaan tot de aanschaf van een nieuw bewerkingscentrum. We kunnen dus de meeste bewerkingen in eigen huis uitvoeren, waardoor de afhankelijkheid van derden tot een minimum wordt beperkt’’, aldus een tevreden Robert Lock, die de toekomst van zijn bedrijf met vertrouwen tegemoet ziet.

Meer… Vlot Staal