Investeringen vergen hogere haventarieven

In 2006 wordt het kadegeld in de Rotterdamse haven met 2% verhoogd en de meeste zeehaven- en binnenvaartgelden met 2,6%. Hiervan is 2% bedoeld als inflatiecompensatie en 0,6% is nodig om de investeringen in de, openbare, infrastructuur op peil te houden. De reële toename van het tarief voor tankers met ruwe olie is wat lager: 0,4%. Alleen het maximumtarief in de containersector, valt reëel 0,8% hoger uit. De differentiatie heeft te maken met de hoogte van de investeringen per segment.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 08-11-2005;