Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Isabelle Vries nieuwe lector Port Development bij Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam heeft Isabelle Vries benoemd als lector Port Development bij het Kenniscentrum Mainport Innovation. Vries onderzoekt als lector de ruimtelijke ontwikkeling van havens in al hun facetten. Strategische planning, methoden van (master)planning, gebiedsontwikkeling en -exploitatie, vraagstukken op het gebied van leefomgeving, intensief ruimtegebruik, herstructurering en de relatie haven-stad vormen onderdeel van haar onderzoeksterrein Port Development.

Internationaal
Vries draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan het havengericht onderwijs; een speerpunt van de hogeschool dat gericht is op beter en hoger opgeleiden door te laten stromen naar Rotterdam Mainport.

Vries wil de internationale oriëntatie van onderzoek en onderwijs versterken door ook onderzoek te doen in buitenlandse havens. Isabelle Vries en haar collega docent-onderzoekers zullen samenwerken met binnen- en buitenlandse havens en havensteden alsook met ingenieurs- en adviesbureaus. Dat is noodzakelijk omdat havenplanning een belangrijk exportproduct is van deze bedrijven.

Loopbaan in de haven
Isabelle Vries heeft een brede ervaring binnen zowel gemeente Rotterdam als Havenbedrijf Rotterdam, onder andere als projectleider, hoofd milieu en ruimtelijke ontwikkeling, projectleider Havenplan 2020 en als gebiedsmanager voor Stadshavens. Zij heeft vanuit deze functies en door eerder wetenschappelijk onderzoek veel contacten met andere havens en kennisinstellingen. Haar aanstelling is in deeltijd, de rest van de tijd werkt ze als programmamanager Uitvoeringsprogramma Havenvisie 2030 bij Havenbedrijf Rotterdam, waarmee de contacten tussen de hogeschool en Havenbedrijf Rotterdam geborgd worden.

Meer… Hogeschool Rotterdam