Island Condor schoonste zeeschip ooit in Rotterdam

Het offshore bevoorradingsschip ‘Island Condor’ bezocht op 1 juli 2015 de haven van Rotterdam. Volgens Environmental Ship Index (ESI) is dit schip zonder twijfel het schoonste zeeschip dat ooit in de haven van Rotterdam is geweest.

De ESI is een certificaat dat per 1 januari 2011 op verzoek van de scheepseigenaren wordt verstrekt door de World Port Climate Initiative. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2. Schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index ontvangen een premie ter hoogte van ongeveer 10 procent van de havengeldkosten. Sinds begin 2015 wordt de korting verdubbeld wanneer schepen daarnaast een lage NOx-uitstoot hebben. Het verlenen van premies aan duurzame schepen past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden. Het afgelopen jaar verstrekte het Havenbedrijf bijna 2 miljoen euro aan premies aan schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index.

Island Offshore
De Island Condor is een platformbevoorradingsschip, gebouwd in 2014. Het schip is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Island Offshore, een particulier bedrijf gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de offshore olie-industrie. Island Offshore beschikt daartoe over een vloot geavanceerde vaartuigen van hoge kwaliteit voor werkzaamheden op en onder water.

De Island Condor is ontworpen en gebouwd met als doel de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. Het ontwerp van de romp – UT 776 CD – werd geïntroduceerd in 2008. Het schip werd gebouwd onder de klassenotatie DNV GL Clean Design, oftewel het is ontworpen om te voldoen aan de minimumeisen voor uitstoot van emissies in de lucht en lozingen in zee. Door gebruik te maken van SCR*-technologie wordt de specifieke NOx-emissie met meer dan 90% gereduceerd.

“De bemanning van onze schepen is er trots op dat ze milieubewust werken. Vanaf 2008 hebben we een CO2-reductie van meer dan 30% gerealiseerd als direct gevolg van de brandstofbesparende initiatieven van onze bemanningsleden. Island Offshore en de Island Condor in het bijzonder, zijn trots op de benoeming ‘meest milieuvriendelijk schip van 2015’. Wij zien het als een bevestiging van onze voortdurende inspanning om onze ecologische voetafdruk te beperken”, aldus Håvard Ulstein, Managing Director van Island Offshore Management AS.

Top 5 ESI van 2015 in Rotterdam
1. Island Condor offshoreschip 94,9 (van de 100 ESI-punten)
2. Skandi Iceman sleepboot 91,4
3. Tarnvag olie-/producttanker 84,4
4. Bit Oktania olie-/producttanker 81,6
5. Coral Energy LNG tanker 80,5

Environmental Ship Index
Havens en andere nautische dienstverleners over de hele wereld kunnen de index gebruiken om schepen te belonen en zodoende duurzaam gedrag in de scheepvaart te stimuleren. Inmiddels verstrekken meer dan 45 havens en andere nautische dienstverleners ‘ESI-schepen’ met een bepaalde score een bonus. Daaronder zijn havens als Rotterdam, Antwerpen, Los Angeles, New York, Sohar, Vancouver, Tokyo en – sinds twee weken – Ulsan in Zuid Korea.

 

World Ports Climate Initiative is een collectief van 55 toonaangevende havens die zich actief inzetten voor het verminderen van luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2 in het bijzonder. Dat doet het onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbors, de internationale belangenbehartiger van zeehavens.

 

SCR*-technologie
<span “>Selective Catalytic Reduction (SCR) vermindert de schadelijke uitstoot van dieselmotoren. Deze nabehandeling van uitlaatgassen zet stikstofoxide (NOx) om in stikstof (N) en water.