Jaarverslag 2012 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nu online

PortOfAntwerp

De haven van Antwerpen sloot 2012 behoorlijk goed af. In dit jaarverslag kunt u lezen wat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen samen met de partners in de havengemeenschap inzette en verwezenlijkte om de Antwerpse haven concurrentieel sterk te houden. Blijven investeren, samenwerking, versterking van de maatschappelijke banden en dit alles op een duurzame manier, waren de kernwoorden in 2012.

Er werd geïnvesteerd en het GHA zette op verscheidene fronten bijkomende middelen en mensen in, terwijl de samenwerking op havenniveau werd bevestigd en verder verankerd. De Staten Generaal rond bereikbaarheid binnen een duurzame context was en is daar een mooi voorbeeld van.

De blijvende aandacht voor het maatschappelijk draagvlak was een andere rode draad. Dat de burger wel degelijk geïnteresseerd is in, en betrokken bij, de Antwerpse haven bewijzen de meer dan 100.000 bezoekers van het MAS Havenpaviljoen en het overdonderend succes van de haven bustours. Dat alles binnen een duurzame context. Duurzaamheid is de jongste jaren een vast begrip geworden zowel binnen het Havenbedrijf als in de havengemeenschap.

Meer… Port of Antwerp